Renovácia

Spol. ŠKODA CLASSIC CARS sa zaoberá aj renováciou historických áut ŠKODA, avšak len pre potreby svojej zbierky. Renovácia áut prebieha komplexné so snahou dosiahnuť čo najvyššiu autentičnosť zrenovovaného auta a čo najviac sa priblížiť pôvodnému stavu vozidla ako bolo vyrobené vo výrobe v danom roku. V súčasnosti prebieha renovácia 7 historických vozidiel.